zondag 11 september 2011

Het belang van een passend imago

Een goed imago levert op korte en op lange termijn zijn winst op. 

Dit is al even aan de orde gekomen in het artikel van januari dit jaar. Daarin schetste ik dat imago-ontwikkeling vooral een kwestie van continu├»teit is: "als uw organisatie in alle uitingsvormen een consequent visueel ontwerp blijft gebruiken, dan levert dit herkenbaarheid op! De markt krijgt een solide beeld van uw organisatie, u staat ergens voor en u durft zich te onderscheiden. Uw visueel ontwerp groeit mee met uw organisatie en binnen uw doelgroep geniet u herkenbaarheid in woord, beeld en kleur."


Zo ontwikkelt ViziVorm een goede samenhang in visuele communicatie: dit versterkt het imago. Imago is de reflectie van de inhoud van uw organisatie, zowel intern als extern. Het is de beeldvorming die aangeeft wat men bij een bepaalde organisatie mag verwachten, gebaseerd op de omringende bedrijfscultuur en -doelstellingen. Er is dan ook niets schadelijker dan een imago dat niet bij een organisatie aansluit.


Maar hoe weet u nu wat het huidige imago van uw organisatie is? 

Hier kunt u middels enkele korte vragen die u aan uw doelgroep stelt snel achterkomen.
Zelf heb ik ook een imago-onderzoek opgezet.
Klik hier om dit te bekijken; en invullen + retour zenden mag natuurlijk ook!