woensdag 12 september 2012

Trends - clustering van bedrijven / projecten en netwerken

Hoe kunt u trends als een netwerkeconomie inzetten in uw visuele communicatie.

Een van de trends die op dit moment gaande is, is de clustering van bedrijven, samenwerkingen in tijdelijke projecten, partner netwerken die al dan niet gezamenlijk naar buiten treden. Kortom de economie is een netwerk economie aan het worden.

Hoe kunt u hier als organisatie nu uw voordeel uit halen.
In de eerste plaats is het belangrijk om de interne communicatie niet uit het oog te verliezen. Intern blijven communiceren al dan niet met ondersteuning van visueel materiaal.

Een herkenbare huisstijl die past bij wie uw organisatie is en doet.
Zorg voor een flexibele imago uitstraling van uw bedrijf. Naast een herkenbare huisstijl is een uitgebalanceerde imago uitstraling die kleur, vorm en beeldelementen bevatten van belang. Op deze manier kunt u snel samen met een partner een communicatie-item ontwikkelen zoals een folder zonder dat u herkenbaarheid aangetast wordt.

Een voorbeeld hiervan vind u in de hier afgebeelde brochure. Dit ontwerp heeft ViziVorm ontworpen en is flexibel toe te passen voor meerdere partners van dit bedrijf.

Betrek partners in uw communicatie richting de doelgroep, bijvoorbeeld via de website, persberichten of treed met partners of partnerprojecten naar buiten via een magazine of nieuwsbrief.

Organisaties zijn onderdeel van een keten en netwerk dus ook in de visuele communicatie is het belangrijk hierin een rol te kiezen en deze te communiceren.

In het artikel wat volgende maand verschijnt zal een partner bedrijf van ViziVorm zich voorstellen. Deze gastblog wordt gevuld met een actueel artikel over het specialisme van de betreffende partner met betrekking tot visie op vorm en visuele communicatie.