vrijdag 11 november 2011

Maatschappelijk Verantwoord Ontwerpen 11-11-11

Vandaag schrijf ik mijn 11e blog van dit jaar op de 11e van de 11e 2011.
Heb ik een ludieke actie in petto omdat in het zuiden des lands, waar mijn roots liggen, vandaag officieel het carnavalsjaar begint? Nee, de feestneuzen moet ik helaas teleurstellen.
Dit artikel wil ik graag weiden aan iets anders wat vandaag, volgens mijn mening, zeker belangstelling verdiend. 

Op 11 november 2011 is het namelijk de dag van de duurzaamheid.
Het doel van deze dag is om mensen en organisaties te laten zien hoe duurzaam ze al zijn om zo de duurzaamheid te laten versnellen: een duurzaamheidsbeweging op gang brengen.
Daar wil ik graag aan bijdragen door toe te lichten hoe ik duurzaamheid bij ViziVorm ingezet heb.

People
De P van people staat bij ViziVorm voor partners, samenwerking met bedrijven, leveranciers en stakeholders. ViziVorm gaat in deze samenwerking met partners bewust het gesprek aan over het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen van deze partners. Het is van belang dat samenwerkingspartners en leveranciers maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoog in het vaandel hebben staan.

Planet 
ViziVorm werkt met FSC papier, gecertificeerde drukkers en bepaalt oplages van het drukwerk door zeer goed overleg met de klant. Dit laatste om verspilling te voorkomen. Daarnaast wordt er gewerkt met Ecofont en worden klanten geadviseerd om tevens gebruik te maken van Ecofont. ViziVorm vind het vanzelfsprekend om het MVO beleid in alle lagen door te voeren en heeft er daarom bewust voor gekozen om te werken met groene stroom, en onder andere het reduceren van zakelijke kilometers. 

Profit
Profit is niet alleen het snijden in de kosten, tevens is het investeren in ontwikkeling van groot belang. Bij investeren in ontwikkeling wordt er gezocht naar duurzame lange termijn oplossingen. Hierdoor wordt er een bewustere organisatie gecreëerd.

Tips voor andere bedrijven
} Zorg dat je eerst alles intern maatschappelijk verantwoord doet en treed er daarna pas mee naar buiten. 
Daarnaast is het belangrijk om creatief te denken, out of the box denken en brainstormen kan hele nieuwe inzichten opleveren. 
Oplossingen zitten vaak in een onverwachte hoek. 
Het is van belang om maatschappelijk verantwoord ondernemen niet te zien als moeilijk of lastig, maar zie het als een creatieve uitdaging. 

Heeft u ook tips? Dan hoor ik ze graag.

Op de website www.dagvandeduurzaamheid.nl is een overzicht van actuele activiteiten en acties te zien. Meer info over regionale mondiale vraagstukken en milleniumdoelen kijk op www.cosbrabant.nl

zondag 11 september 2011

Het belang van een passend imago

Een goed imago levert op korte en op lange termijn zijn winst op. 

Dit is al even aan de orde gekomen in het artikel van januari dit jaar. Daarin schetste ik dat imago-ontwikkeling vooral een kwestie van continuïteit is: "als uw organisatie in alle uitingsvormen een consequent visueel ontwerp blijft gebruiken, dan levert dit herkenbaarheid op! De markt krijgt een solide beeld van uw organisatie, u staat ergens voor en u durft zich te onderscheiden. Uw visueel ontwerp groeit mee met uw organisatie en binnen uw doelgroep geniet u herkenbaarheid in woord, beeld en kleur."


Zo ontwikkelt ViziVorm een goede samenhang in visuele communicatie: dit versterkt het imago. Imago is de reflectie van de inhoud van uw organisatie, zowel intern als extern. Het is de beeldvorming die aangeeft wat men bij een bepaalde organisatie mag verwachten, gebaseerd op de omringende bedrijfscultuur en -doelstellingen. Er is dan ook niets schadelijker dan een imago dat niet bij een organisatie aansluit.


Maar hoe weet u nu wat het huidige imago van uw organisatie is? 

Hier kunt u middels enkele korte vragen die u aan uw doelgroep stelt snel achterkomen.
Zelf heb ik ook een imago-onderzoek opgezet.
Klik hier om dit te bekijken; en invullen + retour zenden mag natuurlijk ook!

donderdag 11 augustus 2011

Tips aan de slag met uw digitale nieuwsbrief

6 tips om uw nieuwsbrief onder de aandacht te brengen
Laat ook in de zomer van uw bedrijf horen. Dit behoeft geen ingewikkelde planning. Maak bijvoorbeeld een nieuwsbrief aan voordat u op vakantie gaat en verstuur deze makkelijk via een online systeem dat overal toegankelijk is.
 • Geef de mogelijkheid om (op een prominente plek) via uw website aan te melden voor uw nieuwsbrief. 
 • Attendeer uw relaties via een link in uw e-mail op de mogelijkheid om zich in te schrijven;
 • Het inschrijfvenster van onze nieuwsbrief module bestaat slechts uit 3 velden, kort, krachtig en vooral laagdrempelig, later kan altijd meer informatie aan de abonnee gevraagd worden;
 • Via de nieuwsbrief module kunt u automatisch een archief op de website aanmaken, de potentiële inschrijver ziet direct hoe interessant uw nieuwsbrief is.
 • Zorg dat uw website ook gevonden wordt. Hoe? Informeer naar zoekmachine profilatie via partner Apart Internet;
 • Breng de tell-a-friend optie bij uw bestaande contacten onder de aandacht om hun netwerk te informeren.

Wilt u in de toekomst meer tips ontvangen? Bijvoorbeeld hoe u een netwerk van vaste abonnees opbouwt of uw bestaande klanten nog beter kunt bedienen via een nieuwsbrief? Meld u dan hier aan voor "Nieuws met een Visie"

maandag 11 juli 2011

Het papieren visitekaartje wordt steeds digitaler

Traditionele visitekaartjes versus digitale visitekaartjes
In mijn blog van februari jongstleden schreef ik dat het visitekaartje de meest bewaarde communicatie-uiting is. Het is dus zaak dat uw visitekaartje opvalt. Wilt u daarnaast ook met de (digitale) tijd meegaan? Dan heb ik hier een aantal tips om uw visitekaartje digitaler te maken.

} Plaats een QR-code op uw kaartje waarin de naw gegevens digitaal zijn opgeslagen. Door het scannen van deze code met een telefoon worden de gegevens opgeroepen en kunnen deze makkelijk in het adressenbestand toegevoegd worden;
* Een andere QR-code plaatsen kan natuurlijk ook, deze codes kunnen direct verwijzen naar een website, telefoonnummer, sms of e-mail.

} Presenteer uzelf via een korte bedrijfsfilm en maak van het visitekaartje een DVD;


} Vermeld naast het website adres ook social media url's, op deze manier geeft uw visitekaartje toegang tot b.v. uw Linkedin profiel.Onderstaande vormen van online visitekaartjes zijn pas echt succesvol als ze door ontzettend veel mensen gebruikt gaan worden, pas dan is uitwisselen van contactgegevens op deze manier makkelijk.

Andere vormen van een online visitekaartje:
- Online profielpagina waarin contactgegevens staan en waarin aangeven kan worden bij welke online netwerken men aangesloten is zoals Linkedin of Facebook: www.about.me
- Digitale visitekaartjes die uit te wisselen zijn via een App op de smartphone: www.cardcloud.com

woensdag 11 mei 2011

Optimale bedrijfspromotie van 2 x 3 cm?

Ontwerp postzegel met een ziel op een mm2
Vorige maand heeft ViziVorm een nominatie in de wacht gesleept met het ontwerp voor een postzegel waarin de ziel van Eindhoven op een creatieve manier weergegeven is.


"Eindhoven op een postzegel" is een leuk initiatief van een groep enthousiaste mensen om een eigen versie van de Eindhovense zegel naast de reeds bestaande postzegel te maken. EN een leuke uitdaging voor ViziVorm als grafisch ontwerpbureau om een visie neer te leggen en die ziel op enkele vierkante millimeters te presenteren. Niet in de vorm van het geijkte gebouw of bezienswaardigheid, maar een ziel, die leeft, en tijdloos is.


De Nederlandse postzegel heeft een lange geschiedenis
Deze gaat terug tot de eerste zegel in 1852, in dit jaar werd de eerste postzegel gedrukt. De omvangrijke collectie Nederlandse postzegels is voor iedereen toegankelijk op www.postzegelontwerpen.nl van Het Museum voor Communicatie in Den Haag.
Veranderende functie van de postzegel

De postzegel is oorspronkelijk uitgevonden om het overbrengen van post (berichten) efficiënter te laten verlopen. De zegel is nu niet meer uitsluitend een kwitantie voor een nog te verlenen dienst. Het beeld van de postzegel wordt steeds belangrijker. De functie van de postzegel is zeer gevarieerd: er wordt gecollecteerd voor goede doelen, en er worden belangrijke gebeurtenissen en personen herdacht, toeristen worden gelokt, opvoedkundige en gezondheidsadviezen worden verstrekt, waarden en normen en vredesboodschappen worden overgebracht en soms fungeert het zegel als politiek propagandistisch affiche. 


Dus wilt u uw bedrijf op een originele manier onder de aandacht brengen, geef dan een postzegel uit. Neem voor de mogelijkheden contact op met www.vizivorm.nl


Dienst Esthetische Vormgeving
Uitgifte van postzegels gaat via TNT, voorheen de Nederlandse PTT, die had als staatsbedrijf, een speciale afdeling waar gespecialiseerde mensen zaten die nauw betrokken waren bij elke stap in het ontstaansproces. Een postzegel vertegenwoordigde Nederland in binnen- en buitenland. Daarom moest de postzegel een weerslag zijn van de denkbeelden die over kunst, vormgeving en typografie op het moment van uitgifte bestonden.


ViziVorm ontwerpt Eindhovense postzegel
Terugkomend op de zegel die ViziVorm ontworpen heeft. Daarin staat centraal dat de ziel van Eindhoven is niet in 1 beeld te vangen. Er zijn alleen online al miljoenen hits en afbeeldingen te vinden die linken met Eindhoven. Daarom heeft ViziVorm als uitgangspunt voor het ontwerp van de postzegel 6 thema's en 6 bezienswaardigheden van Eindhoven gekoppeld aan de 6 oorspronkelijke kernen waaruit Eindhoven is ontstaan. Online levert dit 32.779.460 resultaten op. De beeldcollage die dit geeft is neergezet op een postzegel. Met een vergrootglas, waarmee een echte postzegelverzamelaar is uitgerust, komt men tot verassende ontdekkingen...
...namelijk mensen, beelden die leven en over, voor en door mensen gemaakt en gepubliceerd zijn. Dit is geen zegel die thuishoort op een standaard envelop met een standaard postzegel. De inhoud van de zegel is met het blote oog namelijk bijna niet te zien... maar dat is nu juist de bedoeling, een echte postzegel fanaat heeft toch altijd een vergrootglas op zak, om verassende ontdekkingen te kunnen doen?


Postzegel weetjes
Toen de Nederlandse PTT nog een staatsbedrijf was moest de minister van Financiën en later de minister van Verkeer en Waterstaat zijn goedkeuring geven over de proefdruk.
De internationale Dag van de Postzegel is meestal op de eerste zondag na 9 oktober, de stichtingsdag van de UPU (Union Postale Universelle) de Wereld Post Unie.


Bron:
www.filahome.nl, www.postzegelontwerpen.nl, www.wikipedia.nl

maandag 11 april 2011

ONTWERPEN VOOR CULTUUR LEVERT (sponsor) GELD OP

In Nederland genereren culturele instellingen 54% van hun totale inkomsten uit andere bronnen zoals sponsorgelden, het overige komt uit subsidies. Een artikel over onderzoek bij Nederlandse en Vlaamse culturele instellingen over subsidie en sponsoring stond op 5 april 2011 in het Eindhovens Dagblad.

Na het lezen van dit artikel moest ik direct denken aan voorbeelden vanuit mijn ontwerp-praktijk. Ontwerpen voor culturele organisaties of evenementen waarbij met een ontwerp van flyer, magazine of gevelbord sponsoren met succes geworven en geïnformeerd zijn.

Hieronder enkele voorbeelden van succesvolle sponsorwerf acties:

Ansichtkaartenboekje en flyer als items waarop bestaande sponsoren zich kunnen profileren en nieuwe sponsoren aan te trekken.

Sponsorflyer met mogelijkheden sponsorpakketten voor evenement Gildefeesten

Sponsorwerf kaart, informatiebrochure en gevelbord waarop te zien is hoeveel sponsorgeld er nog nodig is om project te kunnen realiseren.


Conclusie
Ook al heeft een culturele organisatie weinig te besteden, besteed dit zo dat met de investering in ontwerpen voor sponsorwerf-acties meer opbrengst genereert kan worden. Wilt u met uw culturele organisatie ook meer te besteden hebben? Neem contact op voor advies wat een goed sponsor-ontwerp voor u inkomsten kan betekenen.

vrijdag 11 maart 2011

DESIGN LEVERT 20% MEER WINST OP


In mijn atikel van januari 2011 is de 20-80% regel aan bod gekomen. Een verbale boodschap wordt voor 20% bepaald door de communicatie en 80% door het non-verbale gedeelte, de houding. Voor visuele uitingen stelde ik dat de kracht hiervan voor 20% door de boodschap (inhoud) en 80% door het ontwerp wordt bepaald. Het is dus van groot belang dat juist uw communicatie-items een professioneel ontwerp krijgen wat ze verdienen.

Mijn conclusie van dat artikel was dat een goed ontwerp zichzelf terug verdient.
En meer dan dat zelfs! Onderstaand onderzoek heeft aangetoond dat design 20% meer winst oplevert.

Goed design levert twintig procent meer winst op. Dat heeft een onderzoek onder 163 Nederlandse bedrijven aangetoond. De studie werd gisteren gepresenteerd door de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de TU Delft.

AMSTERDAM - Wil een bedrijf meer winst halen, dan doet het er goed aan veel aandacht te schenken aan design. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door toepassing van goed design de financiële prestatie gemiddeld twintig procent toeneemt.


Wat kan MKB met design?

Het onderzoek 'Effectiviteit van design' is donderdag gepresenteerd bij bedenker BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers). De studie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de TU Delft onder vierhonderd managers van Nederlandse bedrijven. Volgens de BNO is het de eerste keer dat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd.

"Eindelijk is nu objectief vastgesteld dat design een belangrijke economisch-commerciële waarde heeft. Dat is natuurlijk zeer waardevol", aldus BNO-voorzitter Tom Dorresetijn.
"Bedrijven weten nu dat met veel aandacht voor de functies van een product en voor de manier waarop mensen het beleven, geld te verdienen valt."

Het onderzoek 'Effectiviteit van design' is gedaan onder vierhonderd managers van 163 bedrijven in de goederenproducerende en dienstverlenende sectoren in Nederland. Bijzonder aan de studie was dat van elk bedrijf drie managers van verschillende afdelingen vragenlijsten kregen voorgelegd. De projectmanagers en bedrijfsleiders wisten niet dat het om een design-onderzoek ging. Het onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van nieuwe producten, verpakkingen, websites en de ontwikkeling van huisstijlen. De studie door de Erasmus universiteit en de TU Delft geeft aan dat de financiële prestaties van een bedrijf gemiddeld twintig procent beter zijn als er veel aandacht wordt geschonken aan design op het gebied van functionaliteit en de beleving door een klant.

Een andere uitkomst is dat het betrekken van opdrachtgevers (of klanten) bij het ontwerpen van een nieuw product geen positief effect heeft op de beleving van een nieuw product. Een mogelijke verklaring is dat klanten zich vooral richten op wat zij kennen en ontwerpers zich makelijk kunnen focussen op innovatie. BNO-voorzitter T. Dorresteijn is blij met de uitkomsten van de studie. "Natuurlijk is er wel vaker onderzoek gedaan naar wat design kan betekenen voor een bedrijf, maar nog nooit is dat wetenschappleijk gedaan. Een primeur voor Nederland en ik denk zelfs voor de hele wereld." De BNO denkt al aan een vervolg: "Het zou heel goed zijn als we nu een plan kunnen maken waar elke MKB-er mee uit de voeten kan: wat kan ik er mee in mijn bedrijf? Maar eerst dit maar eens goed op de kaart zetten."

Het onderzoek is betaald door de BNO, Stichting Pictoright en het ministerie van Economische Zaken. Bron: Eindhovens Dagblad, door Rob Schoonen

vrijdag 11 februari 2011

ONDERNEMEN IS VOOR MIJ VANZELFSPREKEND GEWORDEN!


Met deze slogan prijk ik op de De Ondernemers scheurkalender Naast de uitspraak van collega ondernemers zoals Bill Gates (Microsoft), Aad Ouborg (Princess) en Victor Muller (Spyker). Dit is zó ingebed in de organisatie en mijn manier van ondernemen dat het een tweede natuur geworden is.

De achterkanten van de kalenderbladen bieden portretten van bijzondere (familie) bedrijven, anekdotes, fiscale tips, adviezen en allerlei andere ondernemerszaken. Zo zijn aan de achterzijde van mijn uitspraak handige tips voor een visitekaartje opgenomen. Voor veel ondernemers is ook hun eigen visitekaartje zo vanzelfsprekend geworden, dat ze er weinig aandacht meer aan besteden. Dat is jammer, want visitekaartjes worden vaak jaren bewaard en bekeken.

Naast het feit dat het visitekaartje het meest bewaarde communicatieuiting is, is het van groot belang dat juist uw kaartje opvalt tussen al die andere naamkaartjes. Hoe kunt u dat bereiken? Hieronder enkele aandachtspunten waar ik als ontwerpers naar kijk bij het ontwerpen van uw visitekaartje.

Uw visitekaartje zal uw bedrijfsimago en filosofie uit moeten stralen als u persoonlijk niet aanwezig bent om dit toe te lichten, met de juiste toon en vormgeving bereikt u een meerwaarde.

} Zet de kernactiviteiten van je bedrijf kort in een zin of een unieke payoff.
Plaats niet teveel informatie op uw visitekaartje, hou het helder.
Ik adviseer afhankelijk van de soort organisatie voor een opvallende of afwijkende vorm, vouwwijze en speciaal papiersoort. 
In enkele gevallen is het een meerwaarde om ook de achterkant van het visitekaartje te gebruiken.
Laat een serie van diverse visitekaartjes ontwerpen, zo kan je potentiële opdrachtgever uit een scala van kaartjes kiezen en heb je meteen een gespreksonderwerp over de kern van uw bedrijfsimago.
Naast de papieren visitekaartjes kan ook uw digitale presentatie in de vorm van een visitekaartjes ontworpen worden. Deze CD of DVD in kaartvorm kan zo in de cd-rom speler.

Traditionele visitekaartjes versus digitale visitekaartjes } binnenkort meer hierover.

  dinsdag 11 januari 2011

  BENT U IN STAAT OM TREFFEND TE COMMUNICEREN WAAR UW BEDRIJF VOOR STAAT?

  Weten uw opdrachtgevers wat voor bedrijf u bent door enkel uw logo te hebben gezien? Draagt uw beeldmateriaal bij aan de inhoud van de tekst? Werkt uw website als een echte interactie tussen uw bedrijf en de bezoekers?
  • Men zeg vaak een verbale boodschap bepaalt voor 20% de communicatie en 80% is je houding, uitstraling, dus non-verbaal. Dit geldt ook voor visuele communicatie. Voor alle visuele uitingen geldt 20% is de boodschap en 80% imago uitstraling.
  • Wist u dat 60% van de mensen in eerste instantie geen brochure teksten leest, tenzij het lezen aantrekkelijk wordt gemaakt door de eerste algemene visuele indruk. Ondanks dat het internet een grote overdrager van informatie is geworden blijven de gedrukte leaflets en folders nog altijd nummer één, in meest effectieve communicatieproduct en voor bedrijfsinformatie.
  • KPMG-onderzoek in opdracht van BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) heeft aangetoond dat design aantoonbaar en doorslaggevend concurrentievoordeel oplevert. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in “vormgeving telt”.

  Hieronder mijn visie op dit onderzoek:

  Een goed imago levert op korte en op lange termijn zijn winst op. Imago-ontwikkeling is vooral een kwestie van continuïteit: als uw organisatie in alle uitingsvormen een consequent visueel ontwerp blijft gebruiken, dan levert dit herkenbaarheid op! De markt krijgt een solide beeld van uw organisatie, u staat ergens voor en u durft zich te onderscheiden. Uw visueel ontwerp groeit mee met uw organisatie en binnen uw doelgroep geniet u herkenbaarheid in woord, beeld en kleur.

  Als grafisch ontwerper vind ik het een uitdaging om u die winst werkelijk te laten behalen. Mijn doel is om continuïteit en herkenbaarheid in úw externe en interne communicatie te bereiken. Daartoe werk ik vanuit de visuele communicatie: ik analyseer de communicatie en brengen deze in een visueel ontwerp tot uitdrukking.

  Een goed ontwerp draagt bij aan de totale rentabiliteit door:

  } Het versterken van het corporate imago;
  } Het vergroten van het bereik;
  } Het bevorderen van samenwerking met gezamenlijke partners;
  } Het verstrekken van productinformatie;
  } Het perfectioneren van functionaliteit;
  } Het optimaliseren van de organisatie, interpretatie en ontvangst van de informatie. 

  Voorbeelden:

  Per jaar worden er in een willekeurige organisatie 1000 brieven, 500 folders en 250 visits verstuurd. De drukwerkkosten bedragen € 750,–. Met een extra investering van € 500,– communiceert de organisatie echter niet alleen haar naam, maar ook de kwaliteit die zij nastreeft, de aard van de organisatie, de omvang, enzovoort. Daarmee benut de organisatie 1750 kansen om niet alleen aan te geven wie zij is, maar ook waar zij voor staat!

  Een organisatie werkt aan opdrachten met een gemiddelde omvang van ongeveer € 10.000,–. Het rendement hiervan ligt op 10%. Het ontwerpen van een website kost hen ongeveer € 3000,–. Wanneer de website hen slechts 3 klanten op jaarbasis extra oplevert, verdienen zij de kosten voor het ontwerp al in 1 jaar tijd terug. Iedere extra klant levert winst op.

  Ook u kunt duizenden kansen benutten om niet alleen aanspreekbaar te zijn, maar ook aan te spreken!

  Mijn conclusie: EEN GOED ONTWERP VERDIENT ZICHZELF TERUG!